Podcast De Ontwaakte Leider

7. Floris van Woudenberg - van directeur eigenaar naar zelfsturend leiderschap bij Fonkel

Floris is een bijzonder mens, die niet alleen praat over bewustzijnsgroei, maar het in de praktijk brengt, doordat hij het leeft, inzet en al doende verruimt in samenwerking met zijn team. Hij richtte zijn bedrijf Fonkel 12 jaar geleden op, maar besloot in 2022 zijn plek als directeur op te geven en het in te ruilen voor een ander organisatiemodel: een zelfsturend systeem waarbij iedereen onderdeel en eigenaar van het geheel is. Wat is er aan vooraf gegaan dat hij tot deze beweging is gekomen (veel!) en hoe pakt het uit?

Een prachtig gesprek met een transparant mens die vrijheid in al z'n facetten ondergaat en onderzoekt. Het zal je kijk verbreden.

PS: in de podcast verwijs ik naar een tekst van Alan Watts die zo typerend is voor hoe Floris de essentie van ons 'zijn', leeft.

For Alan Watts, play wasn’t just an activity, it was a state of being, a way of engaging with the world. He believed that the spirit of play was woven into the very fabric of the universe. In essence, Watts viewed the cosmos as a grand playground, a place of exploration, discovery, and joy. This perspective offered a stark contrast to the prevalent worldview that saw life as a serious, goal-oriented endeavor—a journey with a destination to reach, tasks to be completed, and milestones to be achieved. To Watts, such a view not only missed the point but also stripped life of its inherent joy and spontaneity.

Meer weten over het Awakened Leadership programma? Kijk dan hier.