Download in English here
Download in Nederlands hier

User ResponsibiIity Agreement 

Effective date: 15 December 2021 

The programs offered by and through the Sparkle of Consciousness website (can) provide a powerful inner healing and transformation. It is therefore to be expected that different situations may arise when studying or practicing these programs. Certain issues, both physical and emotional, can be touched and surfaced. Deep mystical experiences can occur, as well as life-changing realizations. Sometimes suppressed emotions or physical tensions can receive enough healing energy to be pushed to the surface so that they can be released or terminated, and this process can cause various emotional or physical symptoms. Healing is a process designed to create changes in one's life, and those changes can manifest physically, emotionally, and spiritually. It's all part of the healing process.


By signing up for and participating in one of Sparkle of Consciousness's programs, free Sparkle of Consciousness training sessions, private or business sessions, Client confirms to be familiar with the above, also described in Article 5, paragraph 9 and 10 of the terms and Condition, and Client agrees that:


● Neither Sparkle of Consciousness nor Sparkle of Consciousness teachers are responsible for any individual symptoms that may arise as a result of attending classes or practicing the methodologies offered by Sparkle of Consciousness;
● Client takes personal responsibility for any physical or emotional symptoms that may arise as part of the healing process from attending classes or practicing the methodologies offered by Sparkle of Consciousness;
● Sparkle of Consciousness teachers are not doctors or psychotherapists. While they may make comments regarding the nature of the body's energy and consciousness in relation to illness and mental health, it is understood that these comments are not intended as medical advice for any action whatsoever for any Client's medical or mental health concerns.

 

Dutch

De programma's die door en via de website van Sparkle of Consciousness worden aangeboden (kunnen) zorgen voor een krachtige innerlijke heling en transformatie. Het is dan ook te verwachten dat bij het bestuderen of beoefenen van deze programma's verschillende situaties kunnen ontstaan. Bepaalde problemen, zowel fysiek als emotioneel, kunnen worden aangeraakt en naar de oppervlakte komen. Er kunnen diepe mystieke ervaringen optreden, evenals levensveranderende realisaties. Soms kunnen onderdrukte emoties of fysieke spanningen voldoende helende energie ontvangen om naar de oppervlakte te worden geduwd, zodat ze kunnen worden losgelaten of opgelost, en dit proces kan verschillende emotionele of fysieke symptomen veroorzaken. Heling is een proces dat bedoeld is om veranderingen in iemands leven te creëren, en die veranderingen kunnen zich fysiek, emotioneel en spiritueel manifesteren. Het maakt allemaal deel uit van het helingsproces.


Door aan te melden voor en deel te nemen aan een van de programma's van Sparkle of Consciousness, gratis trainingen, privé- of zakelijke sessies van Sparkle of Consciousness, bevestigt Klant bekend te zijn met bovenstaande, tevens beschreven in artikel 5 lid 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden, en stemt Klant ermee in dat:


● noch Sparkle of Consciousness, noch de leraren van Sparkle of Consciousness verantwoordelijk zijn voor enige individuele symptomen die kunnen ontstaan als gevolg van het volgen van lessen of het beoefenen van de methodieken aangeboden door Sparkle of Consciousness;
● Klant persoonlijke verantwoordelijkheid neemt voor alle fysieke of emotionele symptomen die zich kunnen voordoen als onderdeel van het helingsproces van het volgen van lessen of het beoefenen van de methodieken aangeboden door Sparkle of Consciousness;
● de leraren van Sparkle of Consciousness geen artsen of psychotherapeuten zijn. Hoewel ze opmerkingen kunnen maken over de aard van de energie en het bewustzijn van het lichaam in relatie tot ziekte en geestelijke gezondheid, is het duidelijk dat deze opmerkingen niet bedoeld zijn als medisch advies voor welke actie dan ook voor eventuele medische of mentale gezondheidsproblemen van Klant.